روی خط

نماینده مردم قائمشهر در مجلس خواستار تسریع در پرداخت سرانه آموزشی مدارس شد و گفت: در آستانه مهرماه معلمان و مربیان حق‌التدریسی…

نماینده مردم قائمشهر و جویبار در مجلس شورای اسلامی خواستار تامین اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی برای تکمیل بیمارستان جدید قائمشهر شد. به…

سیدعلی ادیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اهمال و کوتاهی بانک ملی درباره عدم نظارت جدی و اشراف بر فرآیند کار سرمایه‌گذار تبعه ترک برای احیای کامل کارخانجات نساجی مازندران گفت: در دهه ۸۰ کارخانجات نساجی مازندران که از کارخانجات مهم و دارای برند در نساجی کشور بود به دلیل سوء مدیریت و بی‌توجهی به نوسازی ماشین آلات نساجی توسط بانک مرکزی و شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به این بانک دچار بحران شد و کارگران با مشکل مواجه شدند.

سیدعلی ادیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اهمال و کوتاهی بانک ملی درباره عدم نظارت جدی و اشراف بر فرآیند کار سرمایه‌گذار تبعه ترک برای احیای کامل کارخانجات نساجی مازندران گفت: در دهه ۸۰ کارخانجات نساجی مازندران که از کارخانجات مهم و دارای برند در نساجی کشور بود به دلیل سوء مدیریت و بی‌توجهی به نوسازی ماشین آلات نساجی توسط بانک مرکزی و شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به این بانک دچار بحران شد و کارگران با مشکل مواجه شدند.

سیدعلی ادیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اهمال و کوتاهی بانک ملی درباره عدم نظارت جدی و اشراف بر فرآیند کار سرمایه‌گذار تبعه ترک برای احیای کامل کارخانجات نساجی مازندران گفت: در دهه ۸۰ کارخانجات نساجی مازندران که از کارخانجات مهم و دارای برند در نساجی کشور بود به دلیل سوء مدیریت و بی‌توجهی به نوسازی ماشین آلات نساجی توسط بانک مرکزی و شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به این بانک دچار بحران شد و کارگران با مشکل مواجه شدند.

سیدعلی ادیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اهمال و کوتاهی بانک ملی درباره عدم نظارت جدی و اشراف بر فرآیند کار سرمایه‌گذار تبعه ترک برای احیای کامل کارخانجات نساجی مازندران گفت: در دهه ۸۰ کارخانجات نساجی مازندران که از کارخانجات مهم و دارای برند در نساجی کشور بود به دلیل سوء مدیریت و بی‌توجهی به نوسازی ماشین آلات نساجی توسط بانک مرکزی و شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به این بانک دچار بحران شد و کارگران با مشکل مواجه شدند.

[instashow source=”@dr_adyani” responsive=”%5B%7B%7D%5D”]