2

دکتر ادیانی درجلسه شورای اداری شهرستان قائم‌شهر: 📢 مشکلات قائم‌شهر با همدلی برطرف می شود 🔸نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سیمرغ و…

    صحن علنی