بازدید مهندس غراوی از پروژه های ورزشی حوزه انتخابیه

پیرو نشست دکتر ادیانی با وزیر ورزش و مکاتبه با ایشان و دستور وزیر محترم جهت بررسی و رفع مشکلات منطقه

یکی از ظرفیت های بالقوه و بالفعل در حوزه انتخابیه استعداد های ورزشی و امر ورزش است. امکانات ورزشی و زیرساخت های موجود در عرصه ورزش متناسب با خواسته ها و مطالبات ورزشکاران حوزه انتخابیه نمی باشد. برهمین اساس دکتر ادیانی در دو مرحله ملاقات با وزیر محترم ورزش و جوانان به مسائل مهم زیرساختی و موضوعات کلیدی ورزش را مطرح نموده و تقاضای احداث و تخصیص اعتبار بابت پروژه های ذیل را نمودند:
1) احداث و اجرای چمن مصنوعی و ساماندهی زمین فوتبال ورزشی شهر زیراب و احداث مجتمع های فرهنگی ورزشی در شهرستان قائم شهر و شهر شیرگاه سوادکوه شمالی
2) تخصیص اعتبار برای نوسازی سکوهای فلزی زمین فوتبال استادیوم ورزشی شهید وطنی قائم شهر
3) تخصیص اعتبار جهت احداث گود کشتی لوچو در شهرستان سیمرغ