بازدید ویژه دکتر ادیانی از پروژه جاده سوادکوه و بررسی وضعیت تعریض منطقه سرخکلا زیراب و تونل های حدفاصل شیرگاه-زیراب با حضور مهندس وجدی مدیرکل بزرگراه‌های شمال کشور

بازدید ویژه دکتر ادیانی از پروژه جاده سوادکوه و بررسی وضعیت تعریض منطقه سرخکلا زیراب با حضور مهندس وجدی مدیرکل بزرگراه‌های شمال کشور