جلسه دکتر ادیانی با مهندس نبیان معاون عمرانی استاندار و مدیران کل با محوریت پیگیری مشکلات سوادکوه

 

جلسه دکتر ادیانی با مهندس نبیان معاون عمرانی استاندار و مدیران کل با محوریت پیگیری مشکلات سوادکوه