دکتر اديانی و دکتر رضیان در جلسه مهم رسیدگی به آخرین وضعیت البرز مرکزی سوادکوه با حضور استاندار و مدیران استانی در استانداری مازندران ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

جلسه مهم رسیدگی به آخرین وضعیت البرز مرکزی سوادکوه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر ادیانی : در این جلسه که با حضور آقای دکتر ادیانی و آقای دکتر رضیان نمایندگان محترم حوزه انتخابیه ، مهندس ربیع فلاح استاندار محترم مازندران و مدیران استانی در دفتر استاندار و در تاریخ ۸ تیر ماه ۹۵ برگزار گردید مقرر شد :

✅ در خصوص اخذ مجوز از منابع طبیعی در پروژه کردآباد با هماهنگی مدیران منابع طبیعی و البرز مرکزی ظرف مدت یک هفته تعیین تکلیف و بنابه دستور استاندار محترم ، پس از یک هفته ، عملیات بازسازی جاده و دیگر مسائل مربوطه اقدام شود .

✅ در خصوص کک سازی سوادکوه ، جلسه ای با حضور نمایندگان حوزه انتخابیه و مدیران استانی صنعت معدن تجارت ، محیط زیست و البرز مرکزی در تهران با حضور مسئولین ذیربط محیط زیست کشور ظرف مدت یک هفته آینده منعقد گردد.

✅ سازمان صنعت ، معدن و تجارت در خصوص احداث کارخانه فولاد کوره بلند به ظرفیت یک میلیون تن در سال در سوادکوه ، مدارک و پیش نیازهای لازم را فراهم تا در این مورد نیز تصمیمات لازم اخذ گردد .

✅ جهت پیگیری کارها و ارزیابی دقیق از فعالیت های صورت گرفته و حل مسائل مربوط به پروژه های البرز مرکزی در هر ماه یکبار با حضور استاندار ، نمایندگان حوزه انتخابیه و مدیران استانی جلسه ای منعقد گردد.