دکتر ادیانی: تایید صلاحیت نمایندگان ذی‌مدخل شفافیت آراء نیست/طرفدار شفافیت آراء هستم اما نه در همه موضوعات

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اعتقاد دارد تایید صلاحیت نمایندگان ذی مدخل در شفافیت آراء نیست.

سید علی ادیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص طرحی که موجب شفافیت در رای نمایندگان مجلس می‌شود، گفت: باید یادآور شد تجربه نمایندگی در دوره های مختلف قوه مقننه نشان می دهد به تعدادی که این طرح امضاء شده است در زمان بررسی صحن علنی رای نخواهد آورد.

ادیانی:

تایید صلاحیت نمایندگان ذی‌مدخل شفافیت آراء نیست/طرفدار شفافیت آراء هستم اما نه در همه موضوعات

 

سید علی ادیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص طرحی که موجب شفافیت در رای نمایندگان مجلس می‌شود، گفت: باید یادآور شد تجربه نمایندگی در دوره های مختلف قوه مقننه نشان می دهد به تعدادی که این طرح امضاء شده است در زمان بررسی صحن علنی رای نخواهد آورد.

شفافیت به معنای محرمانه نبودن همه موضوعات نیست

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین باید اذعان کرد شفافیت به این معنا نیست که هیچ موضوعی نباید محرمانه باشد؛ در واقع برخی امور در همه دستگاه ها محرمانه است لذا حدود محرمانه بودن نیز در چارچوب ماهیت و ضوابط فعالیت ها تعیین می شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رای دادن به برخی از افراد و موضوعات مانند رای به زوراء، اعضای حقوقدان شورای نگهبان و غیره مخفی است.

شفافیت آراء

طرفدار شفافیت آراء هستم اما نه در همه موضوعات

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: طرح مذکور را امضاء کرده و طرفدار شفافیت آراء هستم اما نه در همه موضوعات لذا باید بر اساس موضوعات این امر تفکیک شود. در واقع برخی از آرایی که هم اکنون مخفی است می تواند علنی شود؛ به عنوان مثال رای نمیاندگان مجلس به سوال از وزراء یا رییس جمهور می تواند علنی باشد.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره اینکه هر کاری که پوپولیستی شود دارای ظاهر و باطن متفاوت دارد، اظهار کرد: طرح مذکور برای قانونی شدن نیاز با تصویب دارد لذا اگر رای نیاورد وجه قانونی ندارد و چون رای این طرح غیرعلنی است، رای نخواهد آورد. به عنوان مثال در مجلس هشتم بیش از 180 نماینده فوریت طرح نظارت بر رفتار نمایندگان را امضاء کردند اما زمانی که در صحن علنی مطرح شد آراء افراد تفاوت معناداری داشت.

تایید صلاحیت نمایندگان ذی مدخل در شفاف آراء نیست

 عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در خصوص دغدغه برخی از نمایندگان مبنی بر اینکه اگر آراء شفاف شود شاید در تایید صلاحیت دوره بعدی نیز اثرگذار باشد، خاطرنشان کرد: مبنای عملکرد شورای نگهبان قانون است از این رو نمایندگان می توانند قوانین با مصداق های شفاف تر تصویب کنند؛ بنابراین بعید می دانم موضوع مذکور ذی مدخل باشد./

منبع