دکتر ادیانی: تعیین قیمت پنج حامل انرژی از اختیارات دولت است

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس: تعیین قیمت پنج حامل انرژی از اختیارات دولت است

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس:
تعیین قیمت پنج حامل انرژی از اختیارات دولت است

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس:

تعیین قیمت پنج حامل انرژی از اختیارات دولت است

علی ادیانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس

رئیس کمیته قراردادهای نفتی مجلس گفت: قانون به دولت اجازه داده تا دست به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بزند مشروط به رعایت ملاحظات سیاسی و اقتصادی جامعه.

علی ادیانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مطالب منتشر شده مبنی بر افزایش قیمت بنزین، بیان کرد: تعیین قیمت پنج حامل انرژی از اختیارات دولت است، هم بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و هم دیگر قوانین، دولت این اختیار را دارد که قیمت حامل‌های انرژی را تغییر دهد اما اینکه آیا دولت دست به چنین اقدامی می‌زند یا نه، اطلاع دقیقی ندارم.

وی در ادامه بیان کرد: البته در افزایش قیمت حامل‌های انرژی دولت مکلف به رعایت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نیز است. قانون به دولت اجازه داده تا دست به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بزند مشروط به رعایت ملاحظات سیاسی و اقتصادی جامعه.

ادیانی تصریح کرد: اگر زمانی مجلس احساس کند که سیاستگذاری‌های دولت خلاف منافع ملی و مصالح مردم است طبیعی است که با تصویب قانون از اختیارات نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در لایحه بودجه سال ۹۷ دولت دو اقدام اساسی برای افزایش درآمد و ایجاد درآمد جدید انجام داده بود که یکی از آنها حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه بود که حدود ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر را دولت پیشنهاد حذف داد و مساله بعدی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود که مجلس با هر دو مساله مخالفت کرد البته در بحث حذف یارانه‌ خانواده‌های پردرآمد یک اذن کلی به دولت داده شده است.

منبع