دکتر ادیانی خبر داد: دستور آخوندی برای بهسازی حریم راه آهن حوزه سوادکوه و قائمشهر/ تأثیرات زیباسازی حریم راه آهن در جذب توریست

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس از دستور وزیر راه و شهرسازی برای بهسازی حریم راه آهن حوزه انتخابیه‌اش خبر داد.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس از دستور وزیر راه و شهرسازی برای بهسازی حریم راه آهن حوزه انتخابیه‌اش خبر داد.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس از دستور وزیر راه و شهرسازی برای بهسازی حریم راه آهن حوزه انتخابیه‌اش خبر داد.
علی ادیانی راد

سید علی ادیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه برای استفاده بهینه از حریم راه‌آهن شهرهای حوزه انتخابیه سوادکوه و قائمشهر نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده‌ام، گفت: در این نامه از آقای آخوندی درخواست کردم که اجازه داده شود تا شهروندان از حریم قانونی راه‌آهن استفاده بهینه انجام دهند البته این استفاده با رعایت ملاحظات و استانداردهای ایمنی برای قطار و خط راه آهن انجام شود.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی به مدیرکل راه آهن جمهوری اسلامی دستور داد تا به این موضوع رسیدگی کند، افزود: مدیرکل راه آهن جمهوری اسلامی ایران به این منظور نشستی برگزار کرد و بر اساس این نشست مقرر شد مجموعه چندمحوری که جزو مطالبات مردم حوزه انتخابیه بنده بود تحقق یابد که یکی از آنها اذن و اجازه استفاده از حریم ریلی در چارچوب قوانین و استانداردهای لازم بود.

وی با بیان اینکه حریم راه‌آهنی که از پل سفید، زیرآب شیرگاه و قائمشهر عبور می کند بر اساس دستور وزیر زیباسازی شود، ادامه داد: بر اساس بازدیدی که به همراه گران پاشا مدیر کل راه آهن شمال کشورداشتم مقرر شد در حریم موجود راه آهن شهرداری این اجازه را داشته باشد که این محدوده را زیباسازی، نوسازی کرده و از آن استفاده بهینه کند و در عین حال استانداردهای مربوط به ایمنی حرکت قطار و جان و مال مردم رعایت شود.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این اقدام در جذب توریسم در این منطقه موثر است، تصریح کرد: این اقدام برای محیط زیست اتفاق خوبی رقم می‌زند و سبب می‌شود که شهروندان ساکن اطراف ریل و راه‌آهن از طبیعت و فضای حریم ریلی استفاده کنند چرا که بر اساس بازدیدی که از این منطقه صورت گرفت مبلمان شهری موجود در این منطقه برازنده مبلمان شهری در مازندران نیست که این وضعیت نامطلوب راه آهن به لحاظ بهداشت روانی و چشم‌اندازها به احسن تبدیل شود./

منبع