شخصی

نام: سید علی ادیانی

نام پدر: سید جلال

متولد: ۱۳۳۸

محل تولد: روستای گالشکلا، دهستان لفور واقع در شهرستان سواد کوه ( در شناسنامه محل تولد شهر آلاشت درج گردید  )

نسب: سی ویکمین نوه حضرت امام حسین (ع) (جهت رویت شجرنامه کلیک کنید)

تحصیلات:

الف ) آموزش عمومی

  • محل تحصیل دوره ابتدایی :    دبستان روستای گالشکلا
  • محل تحصیل دوره  راهنمایی : مدرسه راهنمایی فروغ شیرگاه جنب راه آهن
  • محل تحصیل دوره  دبیرستان : دبیرستان های سپهر و سعید نفیسی قائمشهر

ب ) آموزش عالی

  •  مدرک فوق دیپلم در رشته ادبیات از دانشسرای راهنمایی تحصیلی ساری سال ۱۳۵۹
  • مدرک لیسانس در رشته فقه وحقوق اسلامی از دانشگاه تهران سال ۱۳۶۸
  • مدرک فوق لیسانس در رشته فقه وحقوق اسلامی از دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل سال ۱۳۷۶
  • مدرک دکتری در رشته حقوق عمومی از دانشگاه همدرد، دهلی نو کشور هندوستان سال ۱۳۸۷