بازدید میدانی و جلسه پیگیری مشکلات راه سوادکوه و مطالبات پیمانکاران با حضور دکتر نورزاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مهندس نبیان معاون استاندار

پیرو تذکر جدی  دکتر ادیانی به وزیر راه و شهرسازی

photo_2016-08-23_23-29-41

 بازدید میدانی و جلسه پیگیری مشکلات راه سوادکوه و مطالبات پیمانکاران با حضور دکتر نورزاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مهندس نبیان معاون استاندار

 

photo_2016-08-30_18-00-43 photo_2016-08-30_18-00-37