مرور رده

پیامها و نامه ها

مردم ایران فرزند قهرمان خود را با مدال نمی سنجند ، قهرمان در دل مردم جای دارد

مردم ایران فرزند قهرمان خود را با مدال نمی سنجند ، قهرمان در دل مردم جای دارد . بهداد سلیمی و مجتبی عابدینی عزیز ؛ شما برای ما همیشه قهرمانید.  دکتر سیدعلی ادیانی‌